J.U.Srednja medicinska škola-Tuzla

 

OBAVIJEST ZA UČENIKE

 

Poštovani učenici prvih razreda koji slušate predmet Higijena i zdravstvena zaštita.

U idućem periodu nastava iz ovog predmeta će se realizovati putem on-line platforme.

Gradivo će Vam biti predstavljeno u skladu sa nastavnim planom i programom za različite smjerove medicinske struke.

Svi ste Vi na početku godine već dobili spisak nastavnih jedinica koje je potrebno usvojiti u prvom razredu medicinske škole iz predmeta Higijena i zz.

 

SPISAK STRUČNIH SMJEROVA:

Opšti smjer čine: 1 a,b,c,d,k.

Farmaceutski tehničar: 1e

Stomatološka sestra-tehničar: 1h

Akušersko-ginekološka setra-tehničar: 1g

EUVET smjer: 1J

Pedijatrijska sestra-tehničar: 1i

Nastavne jedinice će biti prezentovane na Platformi prema planu za pojedine stručne smjerove.

Prof.Omazić Muhamed